Eiendomsmegleren nr. 1 - 2021

12 EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2021 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID HVORFOR AKKURAT BADEROM? I grove trekk er et bad et rom med både vanntilførsel og sluk i gulvet. Forutsetningen for et fungerende våtrom er at vann ledes inn via et tett rørsystem, og ut via avløp og gulvsluk, uten å gjøre skade under- veis. I byggeforskriften (TEK17) kreves det at prosjektering og utfør­ else av baderommet ivaretar rom- mets funksjon: Rommet skal blant annet ha gulv med tilstrekkelig fall, og et vanntett sjikt som beskytter bakenforliggende konstruksjoner. Men kombinert med forbruker- nes krav til komfort og stilfulle løs- ninger, blir badet en kompleks og kostbar konstruksjon, som involverer mange faggrupper. Feil utførelse, manglende vedlikehold, slitasje og elde får dessuten ofte konsekvenser som også involverer naboer i tilstøt­ ende seksjoner. UKVALIFISERT ARBEID Utfordringen er at ikke alle bad er oppført eller modernisert av fag­ personer. Med stramme budsjetter og liten kunnskap om eksisterende konstruksjoner gjøres mye arbeid som egeninnsats eller av tjeneste­ ytere uten tilstrekkelige kvalifika­ sjoner. VURDERING FØR SALG Før salg vurderes våtrom som regel av en takstmann, basert på NS3424 eller NS3600. Undersøkelsen er normalt begrenset til en visuell gjennomgang uten inngrep i kon- struksjonen, supplert med enkelte målinger. Med begrenset tilgang til kon- struksjonen, sparsommelig informa- sjon fra eier og manglende doku- mentasjon blir slike vurderinger ofte svært generelle og begrenset til en enkel beskrivelse med aldersvurder­ ing. Ifølge Instruks for utfylling av tilstandsrapport for bolig (NS3424), utgitt av Norges Takseringsforbund, skal badet vurderes slik: - basert på visuelle observasjoner - Fuktvurderinger foretas i om­ råder med påregnelige skader - Tilstøtende rom er besiktiget, også i etasjen under, hvis de tilhører samme boenhet - Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres - Undersøke membran i gulv og vegg. Hvis det ikke er synlig membran ved sluk, terskel eller andre steder, må dette anmerkes. Dersom kunden legger fram dokumentasjon på utførsel, tas dette med i vurderingen. - Ventilasjon på rommet kommenteres - Kommentere normal levetid Disse punktene danner grunnlag for hva forbrukeren kan forvente av takstmannen. TAKSTMENN UTELATER Ofte utelater takstmannen dessverre hovedpunkter som bad, og beskri- ver bygningsdelen i enkle ordelag under et annet punkt, for eksempel «Diverse utstyr våtrom». I slike til- feller bør man vurdere å avvise taksten og be om en ny vurdering slik at forbrukeren får et grundigere vurderingsgrunnlag. VANLIGE AVVIK ANMERKES IKKE Et bad må bygges med egnede materialer som passer sammen og monteres riktig. Dette svikter både når bad bygges og pusses opp. Et typisk eksempel er at badet fornyes uten at gammelt sluk byttes slik at den nye membranen ikke passer til klemringen i sluket. Tett sluk som følge av manglende ved­ likehold eller andre faktorer fører da til at vannstanden i sluket stiger over klemringen og skaper lekkasje til underliggende rom. BADET EN KONFLIKTSONE Et stadig tilbakevendende tema for meg som takstmann i HELP er bad med ulike mangler. Hvorfor er det så mange klager, og hvordan kan konfliktnivået reduseres? AV OLAF RAGUTZKI, TAKSTMANN NT – HELP FORSIKRING Olaf Ragutzki

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy