Eiendomsmegleren nr. 1 - 2021

EIENDOMSMEGLEREN NR 01-2021 11 STUDENTER STUDENTER LEDELSEN LEDELSEN VERDT Å VITE VERDT Å VITE FAGSTOFF FAGSTOFF FRITID FRITID Her vil jeg si både ja og nei. Vi har fått en vanvittig start på 2021 med svært gode bolig- priser. Vi forsøker å justere prisantydningene så godt vi kan etter markedet, men opplever stadig at boliger går over prisantydning samtidig som markedet også kan være pris- sensitivt. Vi har gode verktøy for å finne riktig prisklasse. Vi ser på gjennomsnittlig kvadratmeter- pris for området boligen befinner seg i, størrelsen på objektet og prisstigning fra siste omsetning av boligen. Her tenker jeg man må ta en skjønnsmessig vurdering med ut- gangspunkt i den informasjonen som foreligger. Et eksempel kan være å benytte pris- veksten dersom en bolig ble omsatt for to år siden og det ikke er foretatt særlige opp­ graderinger. Men på en annen side kan det være at selger kjøpte boligen høyt/lavt, og det må derfor undersøkes nøye opp mot sammenlignbare objekter omsatt den siste tiden. Nei, jeg opplever at selgerne lytter svært godt til våre analyser. Vi har som sagt gode verktøy for å kunne gjøre grundige prisanalyser da det selges mange lignende objekter som gjør at vi kan argumentere godt for prisantydningen vi setter. (Spesielt for leilighets­ markedet i Oslo). Det hender likevel at man bommer, men jeg tror dette går mer på objektenes individuelle egenskaper og tilfeldigheter rundt kjøpsviljen til budgiverne. Jeg benytter mye Eiendomsverdi og EVkart. Dette er et helt essensielt verktøy for pris- setting. Jeg ser på prisstigningen, gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eiendommens område, samt EVkart. Sistenevnte er perfekt å benytte dersom man for eksempel skal selge en loftsleilighet eller en leilighet i første etasje. Et filter gjør det mulig å velge visse kriterier slik at analysegrunnlaget blir mest mulig riktig og basert ut fra like objekter. I tillegg til disse flotte verktøyene tenker jeg at lokalkunnskapen til en megler i markedet er viktig å ta med i vurderingene. Min differanse på solgt/prisantydning for 2020 var på 3,29 % over prisantydning Dagens marked er preget av en lav tilbudsside og høy etterspørsel. Det er stort sett stor interesse på de fleste boligene vi selger, noe som gjør det svært viktig å prissette på riktig nivå. Samtidig som vi skal øke prisantydningene i takt med sammenlignbare objekter ser jeg at markedet også kan være prissensitivt slik at vi må passe på å ikke «prise oss ut» av markedet. Denne balansen kan være noe utfordrende. Nei, ikke spesielt. Vi jobber i et marked hvor det ikke har vært noen vesentlig prisstigning de siste årene. En del eneboliger, spesielt i sentrumsområdene, har hatt en tendens til å gå langt over prisantydning den siste tiden, så her er det store variasjoner. Dette kan gjøre det utfordrende å sette riktig pris. Ikke veldig ofte. Vår hovedportefølje er borettslagsleiligheter hvor sammenliknikngsgrunnlaget er stort, og de fleste selgerne har realistiske forventninger til pris. Eiendomsverdi og egne interne statistikker. I Molde samlet sett det siste året ble 17% av boligene solgt til prisan­ tydning. 21% ble solgt over prisantydning og 62% under prisantydning (ref. Eiendomsverdi). Det kan være utfordrende å sette riktig prisantydning på eiendommer i utkantstrøk hvor sammenlikningsgrunnlaget er lite, det kan f.eks være småbruk med flere bygninger og varierende størrelse på tomt etc. GURI LEINÆS – Privatmegleren Oslo TERESE NERLAND – Garanti Eiendomsmegling Molde 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 OSLO MOLDE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy